Biztosítás

A Femina Sofőrszolgálat tevékenységét a Generali-Providencia Biztosító Zrt. biztosítja, szolgáltatói felelősségbiztosítás keretein belül.

Szolgáltató a sofőrszolgálati tevékenység során alkalmazottai által szállított személygépjárműre felelősséget vállal. Amennyiben a káresemény bizonyíthatóan a Szolgáltató alkalmazottjának felróható okból következett be és az alkalmazott sofőr elismeri vétkességét, Szolgáltató a személygépjárműre érvényes CASCO biztosítás önrészét megfizetni köteles. Ha a Megrendelő nem rendelkezik érvényes CASCO biztosítással Szolgáltató felelősségbiztosítása fedezetet nyújt a sofőr hibájából bekövetkezett kárra maximum 2.000.000 azaz kettőmillió forintig. Szolgáltató a káreseményt köteles a lehető legrövidebb időn belül, maximum 2 munkanapon belül bejelenteni a Generali Providencia Biztosító Zrt. szerződést kezelő egységéhez. Ezt követően a károsulttal a biztosító felveszi a kapcsolatot. A kifizetés feltétele, a baleseti bejelentő és a baleseti jegyzőkönyv hiánytalan kitöltése, valamint a sofőr felelősségét /amennyiben a helyszínen nem ismeri el/ érvényes és jogerős rendőrségi határozattal kell alátámasztani.

A baleset következtében esetlegesen keletkezett egyéb – nem a Szolgáltató ügyfelét terhelő – anyagi kárra a felelősségvállalás nem terjed ki, azok rendezése a balesetet szenvedett jármű kötelező biztosításának terhére történik.

Továbbá Szolgáltató csak olyan kárért vállal felelősséget, amelyek bekövetkeztét Megrendelő közvetlenül az esemény után, még annak helyszínén a sofőrnek jelzi és diszpécserünk felé telefonon bejelenti.

A Szolgáltató nem vállal felelősséget a szolgáltatás ideje alatt bekövetkező, a gépjármű műszaki állapotából eredő meghibásodásokért, valamint az olyan közlekedési szabálysértésekből vagy egyéb külső körülményekből eredő károkért, amelyek nem a sofőr hibájából következtek be. A Szolgáltató nem vállal felelősséget továbbá a műszaki engedély és eredetiség vizsga érvényességéért, valamint a gépjárműben található dolgokért.